Wat is EMC

Wat betekend EMC eigenlijk? EMC is de afkorting van Elektro Magnetische Compatibiliteit. Compatibiliteit betekend in dit geval verdraagzaamheid of ook wel verenigbaarheid.

Als een product Compatibel is dan kunnen diverse elektrische en elektronische producten, zonder verlies van eigenschappen, naast elkaar functioneren. Kan dit niet, dan heb je dus geen compatibiliteit tussen de producten. Met andere worden: een EMC probleem.

Een EMC probleem bestaat altijd uit 3 delen (zie de hieronder geschetste situatie).

In dit geval is de PC de “stoorbron”, de lucht is de “koppelweg” en het systeem wat “gestoord” wordt is de radio. Is één van deze drie delen niet aanwezig, is er ook geen EMC probleem (uitdaging).

Wat zijn nu eigenlijk de potentiële stoorbronnen: Lees meer…

Koppelweg:

De koppelweg kan door de lucht (Radiated) maar ook via kabels (Conducted). Een voorbeeld van kabels zijn: communicatie kabels (RS 232, USB, RS 485, etc.), de voedingsspanning (230VAC) en vergeet vooral de aarde niet! Ja, je leest het goed, ook de aarde kan juist op EMC gebied veel roet in het eten gooien. De aarde is geen “riool” voor EMC signalen! Ook kan juist de afscherming die voor EMC bestemd is potentiaal vereffening veroorzaken met alle gevolgen vandien.

Gestoorde systemen:

Gevoelige signalen (pH, radio en of TV, PT 100, DC spanningssignalen) maar ook data verkeer kan hier last van hebben. Elektronica ( halfgeleiders) kan in het algemeen gevoelig zijn voor stoorsignalen. Een zeer bekent voorbeeld zijn b.v. de actieve speakers bij je PC. Heb je de GSM te dicht geplaatst dan kun je de GSM ratel horen net voor je een SMS ontvangt of gebeld wordt. Dit is enigszins ingeburgerd, men maakt zich er althans niet al te druk om. Maar als je de GSM te dicht bij een airbag houd vinden wij het NIET plezierig wanneer deze airbag er uit knalt. Er zijn dus tal van situaties waar je een EMC probleem niet kan veroorloven.