EMC diensten

Wat kan Canrinus Consultancy voor u betekenen:

  • Algemeen CE advies bij start van een nieuw ontwerp.
  • Specifiek advies op gebied van de EMC, laagspanning, R&TTE, Automotive, Machine en speelgoed richtlijnen.
  • EMC storingsoplossingen
  • Installatieadvies
  • Doornemen en beoordelen van CE rapporten
  • Hulp bij samenstellen documentatie behorend bij de technische constructie
  • Cursus van boven genoemde richtlijnen waar zowel de theorie als de praktijk uitgebreid aan bod komt.  Praktijkvoorbeelden en demo’s zullen dan ook zeker niet ontbreken.

En dit allemaal tegen een  redelijk uurtarief.